Junák - český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s. středisko Kalich Tábor

Skautský dům Budějovická

Jak symbolické, v roce zrození českého skautingu byla v Táboře panem Aloisem Klejnou, majitelem čistírny, podána žádost a záhy započata stavba budovy, které dnes říkáme Skautský dům.

Stojí na Budějovické ulici, roku 1918 původně pojmenované Wilsonova třída, po roce 1948 přejmenované na Gottwaldovu. Táboráci jí ale celé generace říkají „Budvajska“.

Ulice byla od počátku významnou dopravní tepnou, okolo které postupně vyrůstaly domy s provozovnami živnostníků. Některé se dochovaly dodnes a my máme tu čest být v jejich blízkosti. Tak například hned přes ulici se nachází lékárna U svaté Anny. Synové pana lékárníka Pavláska byli skauty a Vláďa, kterého popravili nacisti, byl in memoriam dekorován zlatým Junáckým křížem za vlast 1939 – 1945. Ale zpět ke Skautskému domu v č. p. 990.

Před Sametovou revolucí ho využíval Socialistický svaz mládeže, převážně jako klubovny a počítačové učebny. Po roce 1989 ho spravoval Fond dětí a mládeže, který ho pronajímal soukromým firmám, až do roku 2003, ve kterém ho, na základě výběrového řízení, získal do vlastnictví Junák.

V domě proběhla celá řada drobných rekonstrukcí. Ve většině místností byly předělány podlahy, došlo k rekonstrukci elektroinstalace a osazení nových akumulačních kamen. Byly vyměněny vchodové dveře a okna na jižní straně. Veškeré rekonstrukce probíhaly už za plného provozu.

Naleznete zde čtyři oddílové klubovny, v suterénu, přízemí a prvním patře. Tam je také velká středisková klubovna. Konají se zde pravidelné schůzky oddílů, střediskové akce, vzdělávací kurzy. V suterénu je i hudební zkušebna, kterou v různých období využívají začínající skautští muzikanti. V domě je uložen střediskový a okresní skautský archiv a schází se zde okresní rada Junáka.

O víkendech je možné zde ve skromných podmínkách přespat s oddílem nebo jinak využít námi zbudovaného zázemí. Třeba si pronajmout velkou klubovnu, ikdyž nejste skauti.

Do budoucna máme se Skautským domem velké plány, ale s ohledem na nedostatek finančních prostředků jsou tyto ještě velmi vzdálené.

V tuto chvíli není Skautský dům určen k ubytování skupin, protože stav budovy je v havarijním stavu. A je tudíž nevhodný pro víkendové akce.

Kam dál?