Junák - český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s. středisko Kalich Tábor

Oddíly

Junácké oddíly jsou party lidí na stejné vlně a jsou základními kameny naší skautské organizace. Táborské středisko Kalich je aktuálně tvořeno deseti oddíly, ve kterých je sdruženo několik set dětí i dospělých.

A stejně tak, jako je každý z nás jiný, tak i naše oddíly jsou rozmanité a odlišné v přístupu ke skautské výchově i činnosti, kterou po celý rok a na letních táborech žijí. V 5. vodáckém oddílu Vikingů tak můžeme například poznat kouzlo plachtění na Orlické přehradě, svou duchovní stránku osobnosti rozvinout v 9. křesťanském dívčím oddílu Modřinek, nebo v jeho chlapeckém protějšku 11. křesťanském oddílu Modříni, v indiánských stanech tee-pee s 82. koedukovaným oddílem Tee-pee zažít neopakovatelnou atmosféru ohňů a nebo jen poznat partu dobrých a nezřídka i celoživotních kamarádů v některém z čistě chlapeckých ( 6. odd. Širokko, 7. odd. Karibu a 13. odd. Larkwei) či dívčích oddílů ( 3. odd. Hayama a 6. odd. Lyra). Nelze opomenout, že skauting nás mnohdy aktivně provází celý život, proto i v našem středisku máme 139. oddíl "oldskautů" , jejichž průměrný věk je vysoko nad 70ti roky a kteří jsou stále, i přes svůj úctyhodný věk, činorodými skauty.

Oddíly, to nejsou pouze jejich vedoucí, činnovníci a děti, kteří je navštěvují, ale zejmé také ti, kteří již oddílem prošli, vyrostli, nejsou jeho aktivními registrovanými členy, ale v případě potřeby jsou stále připraveni nezištně a nezřídka velmi odborně pomoci, díky svým znalostem a profesím.

Pro zajímavost: Od znovuobnovení Junáka v Táboře po roce 1989, prošel, ze statistického pohledu, některým z táborských oddílů každý 35 občan Tábora.

Zajímá vás více?

Jak to funguje v oddíle?

Kam dál?