Junák - český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s. středisko Kalich Tábor

Základny

Tak, jako oddíly s družinani tvoří základ skautské výchovy, tak základny a klubovny tvoří opěrný bod skautské činnosti. V dnešní době, kdy jsme stále více svazováni různými nařízeními, omezeními i nároky moderních rodičů, si skautskou činnost nedovedeme představit bez kvalitního zázemí. Pryč jsou proto romantické časy, kdy jsme se v polistopadovém nadšení znovuobnovených oddílů scházeli k družinovým schůzkám v průčelích domů, soukromých garážích a družinové schůzky měli nádech klukovských výprav po blízkém okolí...

Dnes, díky mnohaletému úsilí činovníků, můžeme s hrdostí konstatovat, že patříme k jedním z nejlépe zajištěných středisek co se týče základen, kluboven a jejich vybavenosti, které mají naše oddíly celoročně k dispozici. Díky tomu máme přímo v centru města Tábora na Budějovické ulici k dispozici Skautský dům, který poskytuje zázemí 9. oddílu Modřinky, 3. oddílu Hayama a občasně i 139. oldskautskému klubu. Středisko zde má i svou jednací místnost, určenou k prezentaci a jednání Střediskové rady. Dále od centra města, nicméně velmi blízko jsou klubovny 82. oddílu Tee-pee na pozemku čekanické základní školy a 13. oddílu Larkwei, který sídlí v historickém objektu "Věžičky" na hradbách města za 1. základní školou na náměstí Mikuláše z Husi. 6. oddíl Širokko, 11. oddíl Modříni a stejně tak 5. vodácký oddíl Vikingů, který by bez smočení pádla nemohl existovat, najdete na základně Lužnická plovárna, která leží na břehu řeky mezi Táborem a odpočinkovou zónou Komora. Poslední a úplně nově postavené klubovny máme na Vykopávkách za řekou v Sezimově Ústí. Zde nachází útočiště 6. oddíl Lyra a 7. oddíl Karibu.

V poslední řadě nelze opomenout velmi rozsáhlou základnu Lišky u Bechyně, kterou má naše středisko ve své správě a tábořiště Orlík, poblíž stejnojmenné přehrady. Obě základny neslouží jen k letnímu táboření, ale i k celoročním aktivitám.

Aby se oddíly mohly klidně věnovat své výchovné činnosti v bezvadně fungujících klubovnách, má každá základna, či klubovna zpravidla svého správce, který o ní s pomocí ostatních pečuje - a to dobrovolně, bez nároku na odměnu a často na hranici svých možností.

Kam dál?