Junák - český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s. středisko Kalich Tábor

Fotogalerie

Činnost oddílů nejlépe dokumentují kroniky. V dnešní době je nezřídka nahradily skautské weby a hlavně facebookové profily. Ať je jejich podoba a forma jakákoli, neobejde se bez malebných ilustrací a především fotografií. A právě na nich můžete ve tvářích holek a kluků nejlépe pozorovat, jak je akce baví, napětí ze hry, nadšení z úspěchu, radost ze zdařilého, spokojenost z vytvořeného. Můžete se seznámit s prostředím, kde probíhá pravidelná činnost i zázemím místa, kam se vypravili na akci, kde přespávali, kde měli tábor. Fotky vás překvapí rozmanitostí činností, kterým se na schůzkách, výpravách či táborech věnují. Zjistíte, že skauting není jen hrou, ale i užitečnou přípravou na řadu životních situací v duchu skautského hesla Buď připraven! Uvidíte na nich, jak se i ti nejmenší učí být užiteční, poradit si, správně a bezpečně pomoci druhému, poskytnout ošetření zraněnému. Dík fotkám můžete nasát neopakovatelnou atmosféru táborových ohňů, západů slunce i svítání, která ve městě nezažijete. Můžete být při tom, když skautky a skauti se vší vážností skládají svůj slib, či s úctou vzdávají poctu státní vlajce. Fotky prostě mají zvláštní moc a dobrý pozorovatel z nich vyčte víc než jen kompozici záběru, správnou clonu a dobré světlo. Možná v nich i vy objevíte dosud netušené.

Kam dál?