Junák - český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s. středisko Kalich Tábor

13. chlapecký oddíl Larkwei

Znak 13. oddílu Larkwei Nápad založit oddíl přišel v pátek 13. září 1996. V lednu roku 1997 se tato idea uskutečnila.

V oddíle je registrováno přibližně 20 dětí rozdělených do družin dle věku. Na pravidelných schůzkách, každý týden, se scházíme v naší klubovně, která se nachází v prostoru 1. ZŠ (půlkulatá bašta na hřišti školy). Přibližně jednou do měsíce pořádáme o víkendu výpravu, často i několikadenní. Celoroční snažení je zakončeno letním táborem, který trvá 14 dní. Program a celkový chod oddílu zajišťuje tým kvalifikovaných činovníků.

Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Nejméně dvakrát do roka se s nimi scházíme. Na těchto setkáních se jim snažíme ukázat, jak jejich děti v oddíle tráví svůj čas, a i je samotné zapojit do této činnosti. Zároveň pro ně vydáváme oddílový časopis Širák, ve kterém informujeme o aktuálním dění.

Název oddílu je jedna z přezdívek zakladatele světového skautingu lorda Baden Powella. Slovo Larkwei znamená v řeči afrických domorodců „muž s vysoko zdviženým kloboukem“. Právě životní příběh tohoto muže nás inspiroval a je neustále zdrojem pro naši činnost a práci. Pohled s vysoko zdviženou hlavou, může být pohledem k vrcholu či k cíli našeho oddílu. Tuto přezdívku dostal Baden Powell při stavbě cesty vedoucí džunglí. Náš oddíl má ve znaku cestu, kterou chceme kráčet. Víme však, že tuto cestu musíme také tvořit. Ona cesta má jasný cíl, dojít na vrchol. I pták vznášející se na modré obloze symbolizuje volnost a ono zdvižení hlavy.

Vedoucí oddílu

Dominik Tebich

Kontakt

e-mail: 13.larkwei(zavináč)gmail.com
telefon: +420 605 983 959

Klubovna

Klubovna "Věžička" na hradbách Starého města za 1. základní školou

Oddílový web

http://larkwei.cz

Kam dál?