Junák - český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s. středisko Kalich Tábor

Organizační struktura Junáka

Pro širokou veřejnost je struktura naší organizace velkou nepřehlednou a neprobádatelnou krajinou. Následující řádky pomohou vše osvětlit.

Pokud jste četli článek Jak to chodí v oddíle, pak už víte, co je družina, oddíl a tušíte, že existují i další organizační jednotky Junáka.

Pojďme tedy Junáka po organizační stránce prozkoumat.

Ústředí Junáka
je nejvyšší organizační jednotkou, která pod sebou spravuje a sdružuje celou organizaci v podobě Junáckých krajů a Zvláštních organizačních jednotek Junáka. Ústředí Junáka sídlí v Praze a má kancelář s několika stálými zaměstnaci. Jedná za organizaci na celostátní/mezinárodní úrovni, zodpovídá mimojiné za program, směrování organizace a finanční zajišťění organizace.

Junácké kraje
jsou druhé nižší jednotky. Zde je zachováno členění na státem dané správní kraje - Jihočeský junácký kraj, Středočeský junácký kraj, ... Junácký kraj má na starosti daný kraj a koordinuje činnost nižších jednotek, které pod něho spadají. Těmito jednotkami mohou být Junácké okresy, nebo přímo Junácká střediska.

Junácký okres
je v hierarchii organizace na třetím místě. Zde opět platí návaznost na, dnes již zrušené, správní okresy např. Okres Tábor, Okres Písek, ... Vzhledem k určitým názorovým proudům uvnitř organizace, které se týkají zjednodušení řízení jsou tyto Junácké okresy někde zrušeny pro nadbytečnost a Junácká střediska spadají přímo pod Junácké kraje. Junácký okres zpravidla sdružuje Junácká střediska působící v daném okresu.

Junácké středisko
pod sebou sdružuje již jednotlivé junácké oddíly. Zpravidla minimálně 3 a více oddílů, které působí v daném městě. Výjimkou však nebývá přítomnost několika navzájem nezávislých středisek v jednom městě. Středisko je poslední jednotka v organizaci, která má právní subjektivitu. Zodpovídá proto právně za činnost oddílů, oficiálně vlastní jejich majetek a vede podvojné účetnictví dle zákona.

Ústředí Junáka, Junácké kraje, okresy a střediska jsou z pohledu práva zcela různé subjekty (mají různé IČO). Právní subjektivita nižšší organizační jednotky je vždy odvozena v souladu se stanovami Junáka od vyšší organizační jednotky.

A samozřejmě, i u nás existují výjimky. A těmi jsou již zmíněné Zvláštní organizační jednotky Junáka. Tyto zvláštní jednotky spadají přímo pod Ústředí Junáka a mají vždy nějaký speciální účel např. Klub skautských sběratelů Junáka, nebo Krajinská - místo nových možností. Tyto jednotky nemají primárně za úkol výchovnou činnost a práci s dětmi tak, jako tomu je u oddílů.

Kam dál?